สมัครสมาชิก

รหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน
รหัสผ่านต้องไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข และไม่ซ้ำกับชื่อผู้ใช้

วันเกิด

ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  1. ด้านการรักษาสิทธิ์
    • สงวนสิทธิ์ สมาชิกผู้ใช้งานระบบต้องมีอายุมากกว่า 22 ปี ขึ้นไปเท่านั้น (สําหรับสมาชิกใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป)
    • การตั้งรหัสผ่านประจําตัว ควรหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านที่เหมือนหรือคล้ายกับเว็บอื่นๆ หรือคล้ายรหัสผ่านในสื่อโซเชียลต่างๆ และควรเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างน้อยทุกๆ 2-3 เดือนต่อครั้ง กรณีมีการสวมรอยเข้าใช้ จากผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของตัวจริง หากตรวจสอบแล้วเกิดจากความประมาทของตัวสมาชิกเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
    • สงวนสิทธิ์ สมาชิกที่ไม่ได้ล็อกอินเข้าระบบภายในระยะเวลา 1 ปี (365 วัน) ชื่อผู้ใช้ดังกล่าวจะถูกลบจากระบบโดยอัตโนมัติ
  2. ด้านกฏ กติกา การออกผลรางวัล
    • หากมีปัจจัยที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจํา หรือที่ควรจะเป็น อันส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงผลรางวัล เช่น ระบบล่มในหวยยี่กี, สมาชิกบางส่วนไม่สามารถเข้าระบบเพื่อยิงเลขได้ หรือตลาดหุ้นต่างประเทศมีการดีดผล เนื่องจากปัจจัยที่ไม่ควรจะเป็น ผลรางวัลดังกล่าวทางบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยให้คําตัดสินจากทางบริษัทเป็นคําตัดสินสุดท้ายโดยอาศัยหลักความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง

SECURE WEBSITE 100% GUARANTEE

© 2020 Copyright - THONGLOTTO.COM ALL RIGHTS RESERVED.